Els esdeveniments organitzats per la CCBC són una poderosa eina per fer networking que permeten als seus participants:

 • Conèixer a persones i obtenir informacions rellevants per al seu negoci.
 • Fomentar relacions i sinèrgies entre les empreses que formen part de la CCBC.
 • Tenir accés a destacats representants dels àmbits empresarial, polític i cultural.
 • Disposar d’una tribuna privilegiada per donar difusió de les seves activitats.

 

Principals activitats desenvolupades per la CCBC:

 • Dinar amb personalitats dels àmbits empresarial, polític i cultural.
 • Presentacions de les activitats dels socis.
 • Recepció de delegacions brasileres, tant públiques com privades.
 • Seminaris per fer promoció econòmica del Brasil i Catalunya.
 • Missions empresarials.
 • Participació en fires.
 • Workshops sobre temes d’interès per als socis.