Gràcies al nostre ampli coneixement del funcionament dels mercats brasiler i català, així com a les relacions que hem anat teixint amb les administracions públiques de tots dos països i amb els seus principals agents empresarials i culturals, oferim als nostres socis un ampli portfoli de serveis personalitzats de assessoria que saben atendre les seves necessitats específiques. Posem a la seva disposició un equip d’experts en les següents àrees:

  • Jurídica i financera
  • Infraestructura
  • Comerç i indústria
  • Turisme i oci
  • Tecnologies de la informació
  • Transferència de coneixement

SERVEIS ESPECIALS EN IMMIGRACIÓ
El nostre servei d’immigració inclou totes les fases del procediment, des de la consulta inicial personalitzada fins a la tramitació i seguiment de cada expedient administratiu.
Alguns dels nostres serveis:
• Nacionalitat Espanyola: la nacionalitat espanyola pot ser sol·licitada quan un sigui resident legal a Espanya pel temps legalment requerit. Els ciutadans de països iberoamericans, com el Brasil, poden sol·licitar la ciutadania després de dos anys de residència legal i continuada al territori espanyol.
• Assessorament en expedients per matrimoni internacional a Espanya.
• Assessorament en la constitució de parelles de fet.
• Targeta de Residència de Familiar de Ciutadà de la Unió Europea: els familiars de ciutadans espanyols o de la Unió Europea que no tinguin la nacionalitat d’aquests països, han de sol·licitar i obtenir una targeta de familiar de ciutadà de la Unió per poder residir legalment a Espanya.
• Reagrupació Familiar: els familiars d’estrangers residents legals a Espanya poden, en els supòsits legalment previstos, acollir-se al dret de reagrupació per residir a Espanya.
• Recursos Administratius.

Si necessita rebre més informació al respecte, pot escriure’ns al correu inmigracion@cambra-brasilcatalunya.com