La Cambra de Comerç Brasil-Catalunya (CCBC) és una associació empresarial inaugurada el 2011 el principal objectiu dela qual és fomentar i facilitar les relacions comercials entre Brasil i Catalunya, actuant com a punt de trobada entre les empreses catalanes presents al Brasil i les empreses brasileres que volen instal·lar-se a Catalunya directament o com a porta d’entrada a Europa. Des de la seva creació, busca representar, promoure i defensar els interessos generals dels seus socis, així com augmentar els fluxos econòmics i comercials entre els dos mercats i generar un entorn propici per als negocis i per a l’intercanvi cultural.

Constituïda com a entitat sense ànim de lucre, la CCBC gaudeix del suport de les institucions més rellevants en els àmbits públic i privat de Catalunya, Espanya i Brasil. Aquesta profunda xarxa d’aliançes estratègiques, ha convertit a la CCBC en un partner crucial per a l’obertura dels mercats en els quals es circumscriu la seva activitat, Brasil i Catalunya.

 

En sintesi, la CCBC es:

  • El millor partner de negocis per a les seves estratègies d’internacionalització al Brasil i Catalunya.
  •  Un lobby de contrastada experiència i rellevància institucional al servei d’aquelles empreses que busquen aprofitar tot el potencial de dos mercats únics.
  • Un lloc de trobada privilegiat entre organitzacions d’ambdós costats de l’Atlàntic amb interessos convergents.
  • Tota la força de la iniciativa privada en l’enfortiment de les relacions econòmiques, polítiques i culturals entre dos països germans.