Històricament, Catalunya i Brasil han mantingut una sòlida relació comercial i hi ha un enorme potencial perquè aquesta creixi en el futur. Segons les xifres de l’ICEX, les exportacions catalanes al Brasil s’estan desaccelerant des de 2013. En part, aquesta caiguda pot estar justificada per la forta crisi política i econòmica enfrontada per Brasil en els darrers anys.

Al 2016, les exportacions de Catalunya amb destinació Brasil van sumar 539 milions d’euros, el que va suposar una caiguda del 25,2% en relació a l’any anterior. Al 2015, les exportacions van ser de 720 milions d’euros, representant un 0,8% del total de les exportacions de Catalunya. Malgrat això, el principat és responsable del 24% de tot el que Espanya exporta al Brasil. Els principals productes exportats són materials plàstics (9,7%), productes farmacèutics (9,2%) i maquinària (8, 4%).

Les importacions catalanes del Brasil també van experimentar un decreixement al 2016. Catalunya va importar del Brasil per valor de 937,8 milions d’euros, un retrocés del 9,7% en comparació amb el 2015, quan les importacions catalanes de Brasil van ser de 1.038 milions d’euros. Les importacions catalanes provinents del Brasil representen el 1,2% del total de les importacions de Catalunya. No obstant això, Catalunya és responsable del 31,6% de les importacions totals d’Espanya al Brasil. Catalunya importa principalment fava de soja (48,9%), productes químics orgànics (8%) i cafè (7,6%).

Inversió Directa

Encara que en 2015 la Inversió Estrangera Directa (IED) del Brasil a Catalunya va presentar un valor destacat i s’ha situat en 54,2 milions d’euros, la xifra més alta de tota la sèrie històrica, al 2016 la inversió va ser pràcticament insignificant. L’any passat, el 44% de l’IED rebut de Brasil per Catalunya correspon al sector del comerç majorista i el 13,4% a la construcció civil.

D’altra banda, Catalunya ha fet inversions notables al Brasil, destacant l’any 2013 quan la IED va ser de 406,9 milions d’euros i es va destinar principalment a activitats relacionades al transport terrestre i l’exhibició cinematogràfica. Al 2016, la inversió català al Brasil va arribar als 271 milions d’euros, després de quedar en 184,9 milions l’any anterior. D’acord amb dades de l’ICEX, el 50,4% de la inversió de Catalunya al Brasil el 2016 correspon a activitats lligades al transport i el 14% al subministrament de gas. La inversió de Catalunya al Brasil representa el 43,5% del total realitzat per Espanya i el 8,7% de tota la inversió feta per Catalunya.

Actualment, 435 empreses de Catalunya estan establertes al Brasil. Les 10 principals d’elles, d’acord amb la facturació, són:

 •  Gas Natural
 •  Caixabank
 •  Fomento de Construcciones y Contratas
 •  Banc Sabadell
 • Abertis Infraestructures
 • Grifols
 • Nortia Business Corporation
 •  Roca Corporación Empresarial
 • Puig
 •  Applus Services

Actualment, un total de 16 empreses brasileres tenen filial a Catalunya. Les 10 principals d’elles, d’acord amb la facturació, són:

 • Iochpe Maxion
 • Renner Herrmann
 • Kieppe Patrimonial
 • Catalise
 • Industrias Romi
 • Cambuci
 • Paqueta
 • Rock World
 • Embraer
 • Res Cosméticos

Oportunitats de negoci al Brasil (per sector)

Alimentació

 • Aliments per a mascotes i animals
 • Carn i productes derivats
 • Horticultura

Altres indústries del transport

 • Avions, motors i altres components aeronàutics
 • Vaixells
 • Locomotores
 • Transport aeri

Energia i recursos

 • Extracció de petroli i gas natural
 • Producció, recollida i distribució d’electricitat

Química i plàstics

 • Abonaments i compostos nitrogenats
 • Fotoquímics, explosius i altres productes químics
 • Pesticides i altres productes agroquímics
 • Productes petrolífers refinats
 • Productes plàstics
 • Productes químics bàsics

Tèxtil i moda

 • Joies i articles relacionats
 • Productes de pell
 • Roba

Oportunitats d’internacionalització i cooperació tecnològica per a l’empresa catalana al Brasil (per sector)

El Big Data, la intelligència artificial i l’internet de les coses: amb 102 milions d’internautes el 2015 (58% de la població), el Brasil és un dels principals mercats per al comerç electrònic. El panorama recessiu de l’economia en els últims anys pràcticament no va afectar el segment de big data, que creix a una taxa superior al 5% a l’any, seguint el ritme d’incorporació dels brasilers al món digital. La necessitat de captar nous consumidors per no perdre la facturació va motivar a moltes empreses a invertir en Big Data per optimitzar la seva cartera de clients. El sector públic també va posar en pràctica una sèrie d’iniciatives per fer una gestió més eficient de les seves dades.

Continguts digitals i audiovisuals: Brasil presenta un marc legal molt propici per al desenvolupament de continguts audiovisuals i digitals. Hi ha diverses lleis d’incentius culturals (la més coneguda d’elles és la Llei Rounet). A més, la normativa exigeix ​​que els canals de televisió exhibeixin un alt percentatge de productes locals. En aquest sentit, en els darrers anys ha crescut l’interès per les coproduccions amb empreses estrangeres que puguin aportar capital, coneixement i innovació.

Energies renovables: a principis del segle XXI, dos terços de l’energia elèctrica brasilera encara eren d’origen hidràulic i un terç era tèrmica. En aquesta última dècada, la necessitat de mantenir un creixement sostenible, juntament amb els cicles inestables de pluja, ha motivat una diversificació de les fonts d’energia renovables. Al 2016, l’energia eòlica va presentar un creixement del 50%. L’energia solar, al seu torn, està en una fase molt més embrionària, però també amb perspectiva de creixement exponencial en els propers anys.

Ciutats intelligents: Les eleccions municipals d’octubre de 2016 van renovar els alcaldes de les grans ciutats brasileres i van obrir la possibilitat de nous projectes per a millorar la gestió i l’experiència de l’ús de les ciutats. Els nous equips de govern tenen com a prioritat millorar els serveis de les ciutats brasileres i optimitzar recursos. Per tant, hi ha en aquest moment un gran interès i sensibilitat a les solucions Smart, que permeten un ús més eficient de la infraestructura urbana. En concret, es van detectar oportunitats en els sectors d’il·luminació urbana, sanejament bàsic, tractament de residus, mobilitat urbana i TIC orientades a l’administració electrónica.