El Brasil és una de les principals economies mundials i el motor econòmic d’Amèrica del Sud. A començaments del 2020, s’estava recuperant lentament d’un període de recessió que el va portar a perdre el 4,1% del PIB, en línia amb la resta de les economies desenvolupades. Tot i això, el país s’està recuperant d’aquesta circumstància excepcional amb rapidesa. Ja el 2021, el PIB del Brasil va créixer un 4,6%. Aquesta tendència s’ha mantingut el 2022. El primer trimestre de l’any, el PIB del Brasil va créixer un 1% impulsat pel sector serveis. A més, en els darrers anys, el govern brasiler ha fomentat la inversió estrangera i ha creat un programa de privatitzacions i concessions que ha despertat gran interès al nostre país.

Històricament, Catalunya i el Brasil són socis comercials forts i hi ha un enorme potencial perquè aquesta relació creixi en el futur.

Exportacions i importacions

El 2020, el 24,3% del total de les exportacions espanyoles al Brasil eren catalanes. A més, van experimentar un increment d’un 1% respecte de l’any anterior, fins a 549 milions d’euros. Tot i això, aquestes exportacions van suposar per a Catalunya únicament un 0,8% del total de les seves exportacions. Els principals productes exportats de Catalunya al Brasil el 2020 van ser els fungicides (24,7%), els materials plàstics (9,6%) i els productes farmacèutics (8,7%).

Pel que fa a les importacions, el 2020 els principals productes importats del Brasil a Catalunya van ser les faves (33,1%), els cereals (20%) i els residus de la indústria alimentària (15,9%). És interessant tenir en compte que les importacions catalanes van representar el 26,8% de tot el que Espanya va importar des del Brasil, amb un augment del 6,1% en comparació de l’any 2019, fins a comptabilitzar 940 milions d’euros.

Inversió directa

La inversió de Catalunya al Brasil ha estat rellevant durant el període entre el 2016 i el 2020, sumant un total de 1.999 milions d’euros. Destaquen els anys 2016 i 2018, quan les inversions van superar els 700 i 600 milions d’euros respectivament, i les activitats relacionades amb el transport i el comerç són els principals destinataris. Tot i això, la inversió catalana al Brasil va patir un fort revés l’any 2020, on només va representar el 0,5% del total d’inversions realitzades a l’estranger i el 0,4% del total invertit per les empreses espanyoles al Brasil. Tot i això, es van invertir en total 19,2 milions d’euros, principalment en fabricació de vies fèrries (64,7% del total), comerç (21,8%) i edició de llibres (12%).

Segons les dades generals d’Acció, la inversió del Brasil a Catalunya ha estat tradicionalment baixa, acumulant un volum total de 20,7 milions d’euros en el període transcorregut entre el 2016 i el 2020 i representant, el 2020, el 6,9% del total invertit a Espanya per les empreses brasileres. Aquesta inversió no suposa una quantitat significativa tenint en compte el seu pes en el total de la inversió estrangera rebuda per Catalunya. Va destacar per sobre de tots l’any 2017, quan les empreses del Brasil van invertir-hi un total de 18,8 milions d’euros. Gairebé la totalitat d’inversió brasilera el 2020 correspon a la fabricació de maquinària.

Principals empreses inversores

El 2020, hi havia 524 sucursals catalanes establertes al Brasil. Entre elles, les 10 primeres són:

 • GRIFOLS SA
 • PUIG SL
 • ROCA CORPORACIÓ EMPRESARIAL SA
 • BAMESA ACEROS SL
 • COMSA CORPORACIÓ D’INFRAESTRUCTURES SL
 • FLUIDRA SA
 • MECALUX SA
 • GRUP FERRER INTERNACIONAL SA
 • AFFINITY PETCARE SA
 • INTERNATIONAL TESTING PIPELINES SA

Al mateix curs, existien 23 sucursals brasileres a Catalunya, sent les 7 principals:

 • MAXION WHEELS ESPAÑA SL / HAIG LEMMERZ BARCELONA (Iochpe Maxion SA)
 • ODEBRECHT E&P ESPAÑA SL (Kieppe Patrimonial SA)
 • HEALTH LEAN LOGISTICS SL (Jose Antonio Lazaro)
 • ROMI MÁQUINAS ESPAÑA SA (Industrias Romi SA)
 • NATURA COSMÈTICS (Natura Cosmetics SA)
 • EMBRAER SPAIN HOLDING CO SL (Embraer–Empresa Brasileira de Aeronautica)
 • GRVPPE EUROPE DIVISION SL (Grvppe Solucoes Ltda)

Oportunitats d’internacionalització i cooperació tecnològica per a empreses catalanes al Brasil

Brasil, gran importador de química fina, aromes i olis essencials

Entre els productes que el Brasil importa en major quantitat de Catalunya, hi ha les matèries primeres químiques, ja siguin polímers plàstics, química pesada o química fina. Les principals oportunitats es troben a l’apartat de la química fina, com ara surfactants, additius, aromes i altres especialitats destinades a la indústria farmacèutica i cosmètica, a més d’asfalt, pintures i productes de neteja, principalment. Si es confirma la recuperació industrial en forma de V el 2021, també poden aparèixer noves oportunitats al sector dels embalatges.

El nou marc de sanejament obre oportunitats al sector de l’aigua

L’aprovació del nou marc del sanejament bàsic (juny de 2020) preveu la universalització dels serveis d’aigua corrent i clavegueram fins al 2033. Hi ha oportunitats en vàlvules, aixetes, tubulacions i béns d’equip per al sanejament bàsic. Actualment, el 16% de la població brasilera no té accés a aigua corrent i prop de la meitat no està atesa per la xarxa de clavegueram. A més a més, una quarta part de les aigües residuals no es tracta adequadament. Assolir la universalització d’aquests serveis suposarà una inversió al voltant dels 100.000 milions d’euros, hi entra obres, material per a la canalització d’aigües i sistemes de tractament de residus.

Programa Pro-Brasil: ambiciós pla d’infraestructures

El programa Pro-Brasil preveu una ambiciosa agenda de concessions, privatitzacions i PPPs que atraurà un flux d’inversions important en els propers anys. Es tracta d´una bona oportunitat per a les enginyeries aplicades a obres d´infraestructura. S’espera que aquesta entrada de capitals obri també oportunitats de negocis per a empreses petites i mitjanes que, tot i no tenir prou escala per participar en processos de licitació pública, podran beneficiar-se de subcontractes per a obres d’expansió i millora d’infraestructures com ports, aeroports, carreteres, autopistes i ferrocarrils, entre d’altres.

Brasil, mercat atractiu per a la maquinària del sector energètic i agrícola

Un dels sectors que presenta més oportunitats per a l’exportació de maquinària i altres béns d’equip és el de les energies renovables (eòlica, solar, biomassa i biogàs), a més d’equipaments per a l’extracció mineral i els utillatges agrícoles. Tot i que el Brasil té una planta industrial important de màquines i béns d’equip, les necessitats tecnològiques de la seva economia obren possibilitats per a l’exportació d’aquests productes. Els clients potencials estan sobretot en les activitats econòmiques orientades a l’exportació, molt més proclius a la introducció de noves tecnologies i menys afectats per la volatilitat de la divisa local.

Alta demanda de principis actius a causa de la gran producció local de fàrmacs

El Brasil ha desenvolupat una potent indústria farmacèutica local, moguda tant pel desenvolupament econòmic i social del país com per les mesures públiques de foment dels medicaments genèrics. Les oportunitats al sector farmacèutic brasiler es concentren principalment en l’exportació de principis actius, que nodreixen la producció de medicaments convencionals i genèrics. Així mateix, la consolidació de la indústria local en aquest sector obre noves oportunitats per a transferències de tecnologia.

Alta demanda de tecnologia i projectes conjunts de recerca biotecnològica

En les darreres dècades, el Brasil ha avançat molt en el desenvolupament d’un ecosistema de recerca biotecnològica, especialment a l’àrea agropecuària. Empesos per la iniciativa pionera d’EMBRAPA, a les darreres dècades, diverses universitats, parcs tecnològics i empreses han constituït departaments d’R+D dins aquesta àrea. Tot i que el focus inicial de la investigació s’ha centrat en la biotecnologia blanca (milloria dels cultius per mitjà de l’enginyeria genètica principalment), el Brasil també disposa de centres d’excel·lència en l’àmbit de la biotecnologia vermella (tant humana com veterinària).

Brasil, mercat receptiu de solucions de maquinària per a la indústria 4.0

Com en altres països, la indústria brasilera s’està adaptant als reptes de la indústria 4.0 per no perdre competitivitat i treure profit de les noves tecnologies. Hi ha oportunitats per a equipaments electrònics que permetin, entre d’altres, recollir dades en temps real del funcionament dels equipaments, transmetre’ls als centres d’anàlisi de dades, optimitzar els processos productius i logístics i obtenir millores en eficiència energètica.

La pandèmia accelera la transformació digital, la IA i la IoT al Brasil

La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat el procés de transformació digital i ha donat més importància a les tecnologies que permeten el treball remot i el tractament de dades. São Paulo s’ha convertit en un dels pols d’empreses emergents més actius d’Amèrica Llatina, amb més de dotze unicorns. Les empreses brasileres són molt actives en l’adaptació de les noves tecnologies de dades massives, blockchain, internet de les coses i IA, entre d’altres, als models de negoci. Les tecnologies financeres, la tecnologia aplicada a la salut, e-tech, mobilitat i logística són alguns dels sectors prioritaris. D’altra banda, Barcelona és la seu d’alguns dels esdeveniments tecnològics més importants a escala global, cosa que facilita la interconnexió amb les empreses del Brasil.

La tecnologia aplicada al sector de la salut registra un fort creixement

Una nova regulació de la telemedicina, amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, ha permès fer consultes mèdiques remotes i l’emissió de receptes en línia. A banda de la telemedicina, hi ha un procés accelerat al Brasil d’introducció de noves tecnologies que permeten una gestió més eficient de recursos sanitaris. Dins l’àmbit de la salut digital, hi ha oportunitats per a segments tan diversos com els laboratoris portàtils que permeten realitzar analítiques en llocs remots, programes de gestió de clíniques i hospitals o models de dades massives que ajudin els gestors a atendre més eficientment les necessitats de salut de la població.

Brasil farà una ambiciosa inversió en infraestructures de transport

El programa Pro-Brasil contempla per als propers anys la concessió de 45 aeroports, 18.000 km de carreteres i 24 terminals portuaris. Les inversions previstes són de 2.400 milions de dòlars (aeroports), 29.000 milions de dòlars (carreteres i autopistes) i 1.800 milions de dòlars (ports). L’entrada de capital privat en aquests sectors suposarà inversions en la millora dels equipaments i els sistemes de gestió, cosa que oferirà oportunitats de negoci per a les empreses que actuen a l’àrea logística.