El mercat, més optimista amb l’economia brasilera

por Cambra Comerç Brasil Catalunya / 27 octubre 2017 / Sense comentaris

Segons l’últim Butlletí Focus, elaborat pel Banc Central del Brasil (BCB) el mercat financer es mostra més optimista amb el país i ha promogut petites alces en les seves projeccions per a l’economia brasilera. El Butlletí Focus es publica periòdicament i reuneix les estimacions de les principals institucions financeres del país.
Per tercera vegada consecutiva, els analistes consultats pel BCB van apuntar a un augment en la inflació, el que pot indicar un escalfament del consum. La inflació oficial, mesurada per l’Índex de Preus al Consumidor (IPCH al Brasil) ha de ser del 3,06% el 2017, davant una previsió recent del 3%. Pel proper any l’expectativa per al IPCH es manté en el 4,02%, per sota de l’objectiu del 4,5% perseguit pel BCB. La franja de tolerància del govern es situa entre el 3% i el 6%.

Els analistes preveuen una expansió del 0,73% del Producte Interior Brut (PIB), en comparació amb el 0,72% estimat recentment. En 2018, l’expectativa d’expansió es manté en el 2,5%. El mercat també es mostra més optimista en relació a la producció industrial, ja que la projecció puja del 1,18% al 2%.

El passat 25 d’octubre, el BCB va anunciar la reducció del tipus d’interès bàsic del 8,25% al ​​7,5% a l’any, el novè tall seguit en el tipus d’interès, que ara està en el nivell més baix des d’abril de 2013. La caiguda de 0,75 punts percentuals era ja esperada pel mercat. Els economistes preveuen que el tipus d’interès bàsic serà del 7% al desembre.

Quan el Comitè de Política Monetària del Banc Central del Brasil disminueix el tipus d’interès, la tendència és que el crèdit sigui més barat i això incentivi la producció i el consum, augmentant al seu torn la inflació.