Economia del Brasil confirma la seva recuperació en créixer un 1% el 2017

por Cambra Comerç Brasil Catalunya / 23 abril 2018 / Sense comentaris

L’economia del Brasil va presentar un creixement de l’1% el 2017, segons informacions divulgades recentment per l’Institut Brasiler de Geografia i Estadística (IBGE). En valors corrents, el Producte Interior Brut (PIB) brasiler va arribar als US$ 2,033 bilions. Els analistes esperaven un augment del PIB del 1,1% en aquest període. En qualsevol cas, es tracta de la primera expansió del PIB després de dos anys consecutius de retracció.

Durant el quart trimestre de l’any passat, hi va haver un creixement del 0,1% respecte al trimestre anterior i un alça del 2,1% amb relació al mateix període de 2016.

El creixement va ser liderat per l’agronegoci, que va presentar una expansió del 13% el 2017, després d’una collita rècord, principalment de blat de moro i soja. Aquest va ser el millor resultat per al sector agrícola del Brasil des de 1996. El sector de serveis va créixer un 0,3% l’any passat, mentre la indústria no va presentar creixement durant el període. No obstant això, la indústria del país es va expandir en un 0,5% en el quart trimestre en comparació amb el trimestre anterior i un 2,7% respecte a l’últim trimestre de 2016.

La taxa d’inversió en l’any va ser del 15,6% del PIB, inferior al 16,1% de 2016. En el cas dels comptes d’estalvi, la seva relació amb el PIB va pujar del 13,9% el 2016 al 14, 8% el 2017.

Per a aquest any, els analistes del mercat als quals consulta periòdicament el Banc Central del Brasil preveuen una expansió de l’economia del 2,89%. Per 2019, el pronòstic és del 3%.