Brasil registra un creixement del 0,6% al tercer trimestre

por Cambra Comerç Brasil Catalunya / 27 gener 2020 / Sense comentaris

El consum intern i la inversió privada han provocat que l’economia de Brasil creixi un 0,6% el tercer trimestre del 2019, un ritme de creixement similar al del segon trimestre (amb un 0,5%).

Durant el mateix període, segons les dades de l’Institut Brasiler de Geografia i Estadística (IBGE), el Producte Interior Brut (PIB) va créixer un 1,2% en comparació amb el tercer trimestre del 2018. Unes xifres que demostren la gradual recuperació de l’economia brasilera i que han sorprès fins i tot als analistes, que esperaven un creixement menor.

L’augment de la confiança dels empresaris en Brasil ha fet augmentar un 2% les inversions. I un altre factor determinant ha estat el creixement de l’0,8% en el consum intern gràcies, entre altres factors, a la caiguda dels interessos, una baixa inflació, l’expansió del crèdit i una lleu millora del mercat de treball.

Per sectors, l’agropecuari va créixer un 1,3%, seguit de la indústria (+0,8%), que es va veure estimulada pel fort increment de la indústria extractiva (+ 12%), principalment el petroli, i per la construcció (+1,3%).

El sector serveis, per la seva banda, va millorar un lleu 0,4%, empès per les activitats financeres i d’assegurances (+1,2%) i el comerç (+1,1%).