Oportunitats de negoci al Brasil

por Cambra Comerç Brasil Catalunya / 24 juliol 2020 / Sense comentaris

El Dr. Francisco Rezek, ex Ministre del Suprem Tribunal Federal del Brasil, participa en un seminari organitzat per la CCBC per revisar els sectors amb major potencial de benefici al Brasil

El covid-19 ha portat una crisi sense precedents en la nostra història, que ens està conduint cap a un escenari de recessió econòmica important a nivell global però que també portará oportunitats comercials que no poden passar desapercebudes.

Els actius en dificultats (en anglès, distressed assets) són actius mantinguts per companyies en dificultats operatives o financeres, en procés de reorganització judicial o en fallida. Per exemple, participacions de capital en empreses saludables; valors mobiliaris i immobiliaris o reclams contra tercers (nets o per liquidar), entre altres. A causa de la crisi econòmica i la caiguda de la taxa d’interès bàsica, el mercat d’inversió en aquests actius ha experimentat al Brasil un creixement exponencial.

Els inversors s’han vist obligats a abandonar la zona de confort i exposar-se a majors riscos per generar riquesa, fins a posar l’ull en un mercat que mourà desenes de milers de milions de reals en els propers anys i que ha començat a atreure l’atenció de inversors estrangers, especialment a causa de la devaluació del real enfront de el dòlar i l’euro.

D’altra banda, l’economia brasilera segueix oferint grans oportunitats en altres sectors més clàssics, com el sector agroalimentari, infraestructures, energies renovables, immobiliari, sanejament, o ciutats intel·ligents. Algunes regions, com poden ser la regió centre-oest i nord-est, presenten a més especial potencial per les seves característiques geogràfiques i pel seu estadi de desenvolupament, oferint grans oportunitats d’inversió i de negocis.

Per parlar de tot això, la CCBC va convidar a quatre experts en desenvolupament de negocis al Brasil. Francisco Rezek, ex ministre del Suprem Tribunal Federal del Brasil i ex Ministre de Relacions Exteriors del Brasil, va parlar sobre la seguretat jurídica del Brasil i va confirmar que el país segueix sent una terra de grans oportunitats. Rafael Pimenta, de Galdino & Coelho va reflexionar sobre actius en dificultats i va afirmar que els inversors espanyoles no han de deixar passar l’oportunitat de fixar-se en aquesta classe d’actius si bé va remarcar que donat el risc inherent a aquestes operacions, cal estar ben informat i ben assessorat.

Per la seva banda, Ángel Morales, director general de Tramex Consultoria & Proyectos, i Antonio Peres Junior, President d’Abrescco, van exposar diverses oportunitats de negoci en les regions centre-oest i nord-est del Brasil respectivament. La sessió va ser moderada per Francisco Arbós, Director Executiu de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya i Carolina Queiroz, consultora de la Cambra de Comerç Brasil-Espanya.