Sostenibilitat: coneix els 13 programes d’inversió del Pla Safra

por Cambra Comerç Brasil Catalunya / 24 juliol 2023 / Sense comentaris

Per donar suport al sector agrari, el govern federal ofereix línies de crèdit, incentius i polítiques agrícoles per als productors rurals, des dels agricultors familiars fins als megaproductors, a través del Pla Safra. Dins l’àmbit del MAPA (Ministeri d’Agricultura i Ramaderia), hi ha crèdits i programes rurals adreçats a mitjans i grans productors, que fomenten l’enfortiment de sistemes productius ambientalment sostenibles.

Aquest any, 364.220 milions de R$ en crèdit rural es van posar a disposició de l’agricultura empresarial per al finançament i la inversió. No obstant això, l’import pot variar durant la vigència del Pla Safra.

D’aquest total, 272.120 milions de R$ es destinaran a finançament i vendes, un 26% més que l’any anterior. Altres 92.100 milions de R$ seran per a inversions (+28%).

Els recursos de R$ 186,4 mil milions (+31,2%) seran a tipus controlat, dels quals: R$ 84,9 mil milions (+38,2%) a tipus no equiparats i R$ 101,5 mil milions (+26,1%) a tipus igualat (subvencionat). Així mateix, es destinaran recursos d’uns 177.800 milions de R$ (+22,5%) a tarifes gratuïtes.

Els tipus d’interès de finançament i comercialització són del 8% anual per als productors classificats a Pronamp i del 12% anual. per a altres productors. Pel que fa a les inversions, els tipus d’interès varien entre el 7% anual i el 12,5% anual, segons cada programa.

programes d’inversió

En la línia de finançament d’inversions, hi ha 13 programes que aporten innovació i modernització de les activitats productives, contribuint a la continuïtat dels guanys en productivitat, competitivitat, ocupació i ingressos.

Coneix els programes d’inversió del Pla Safra:

• Moderfrota – Programa de modernització de la flota de tractors agrícoles i implements i recol·lectores associats
Moderfrota pot finançar tractors, implements, recol·lectores i polvoritzadores.
Interès: 12,5% p.a.
Límit de finançament: 85% del valor de l’immoble
Termini: fins a 7 anys

• Moderfrota Pronamp – Programa de Modernització de la Flota de Tractors Agrícoles i Implements i Segadors Associats
Moderfrota Pronamp s’adreça als productors rurals inclosos en el Programa Nacional de Suport al Productor Rural Mitjà, amb tipus d’interès més baixos i millors condicions de finançament.
Interessos: 10,5% p.a.
Límit de finançament: 100% del valor de l’immoble
Termini: fins a 7 anys

• Inovagro – Programa d’Incentius a la Innovació Tecnològica en la Producció Agrària
Inovagro dóna suport a les inversions en innovació tecnològica en propietats rurals, amb l’objectiu d’augmentar la productivitat i adoptar bones pràctiques agrícoles.
Interessos: 10,5% p.a.
Límit de finançament: 1,3 milions de BRL (individual) i 3,9 milions de BRL (col·lectiu)
Termini: fins a 10 anys

• Moderagro – Programa de Modernització de l’Agricultura i Conservació dels Recursos Naturals
Moderagro finança partides relacionades amb activitats com la ramaderia porcina, l’avicultura, la fruita, la pesca i l’aqüicultura i la ramaderia lletera, a més d’obres derivades de l’adequació sanitària i ambiental.
Interessos: 10,5% p.a.
Límit de finançament: 880 mil BRL (individual) i 2,64 milions de BRL (col·lectiu)
Termini: fins a 10 anys.

• PCA – Programa de Construcció i Ampliació de Magatzems
El PCA finança les inversions necessàries per a la construcció i ampliació de magatzems, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat d’emmagatzematge instal·lada al país.
Interès: 7% p.a. per a unitats amb una capacitat de fins a 6.000 tones.
8,5% per a altres
Límit de finançament: fins a 50 milions de BRL per a inversions en emmagatzematge de cereals i fins a 25 milions de BRL per a altres productes
Termini: fins a 12 anys.

• Procap-Agro Giro – Programa de Capitalització de Cooperatives Agràries
Procap-Agro Giro finança el pagament del capital social i circulant de les cooperatives agrícoles
Interessos: 11,5% p.a.
Límit de finançament: 65 milions de BRL per cooperativa
Termini: fins a 2 anys.

• Prodecoop – Programa de desenvolupament cooperatiu per afegir valor a la producció agrària
Prodecoop finança partides per a la modernització dels sistemes de producció i comercialització de les cooperatives brasileres.
Interessos: 11,5% p.a.
Límit de finançament: R$ R$ 150 milions
Termini: fins a 10 anys.

• Pronamp – Programa Nacional de Suport a Productors Rurals Mitjans
Pronamp finança inversió per a productors rurals amb ingressos bruts anuals de fins a R$ 3 milions.
Interès: 8% p.a.
Límit de finançament: 600 mil BRL.
Termini: fins a 8 anys.

• Proirriga – Programa de finançament de l’agricultura de regadiu i cultiu protegit
Proirriga finança totes les partides per al reg, inclosa la infraestructura elèctrica i la construcció del dipòsit d’aigua. També es poden finançar estructures de producció en un entorn protegit, com ara la protecció contra la incidència de la calamarsa.
Interessos: 10,5% p.a.
Límit de finançament: 3,3 milions de BRL (individual) i 9,9 milions de BRL (grup).
Termini: fins a 10 anys.

• Renovagro
Programa de Finançament de Sistemes de Producció Agrària Sostenible (antic Programa ABC+). El Pla de Conreus 2023/2024 va aportar una novetat en el finançament de sistemes agrícoles sostenibles: Renovagro. El programa té tres modalitats:

– Renovagro Ambiental, per finançar la restauració de reserves legals i zones de protecció permanent (APP) en finques.

– Renovagro Recuperació de Pastures, per a inversions en la recuperació de pastures degradades, com aquests sistemes d’integració de ramaderia forestal (ILPF), energies alternatives i sistemes de plantació directa en palla.

– RenovAgro – Altres inversions en sistemes i pràctiques sostenibles, que finançarà totes les altres pràctiques agrícoles sostenibles
Interessos: 7% (pastura i recuperació ambiental) i 8,5% (altres).
Límit de finançament: R$ 5 milions.
Termini: fins a 10 anys (recuperació de pastures) i fins a 12 anys (ambiental i altres).

Font: Canal do Boi

https://sba1.com/noticias/noticia/26936/Sustentabilidade-conheca-os-13-programas-para-investimentos-do-Plano-Safra%C2%A0

Data: 17/07/2023