Els efectes de la covid-19 en l’economia brasilera

por Cambra Comerç Brasil Catalunya / 27 Maig 2020 / Sense comentaris

Els directors de la Câmara Espanhola a São Paulo, de l’oficina d’Acció a São Paulo i de Caixabank al Brasil reflexionen sobre l’actualitat econòmica del país.

La CCBC ha organitzat un seminari per analitzar els efectes que la COVID-19 està causant en el mercat brasiler, posant el focus en les variables macroeconòmiques i en la situació financera del país, però també atenent a la realitat de les empreses espanyoles que estan a Brasil o que pretenen estar-hi en els propers temps.

La sessió, estructurada en format de diàleg, ha comptat amb la participació d’Alejandro Gómez, Director Executiu de la Cambra Espanyola a São Paulo; Josep Buades, Director de l’oficina d’Acció a Brasil, i Carlos del Molino, Country Manager de Caixabank a Brasil al costat de Francisco Arbós, Director Executiu de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya.

Com a introducció, Francisco Arbós va exposar l’actualitat de la situació sanitària al Brasil, així com les mesures fiscals i els ajuts impulsats per les autoritats en el context de crisi. En aquesta línia, Arbós va informar sobre les mesures impulsades per mitigar els efectes de la pandèmia en la salut de les persones, així com les establertes per impulsar l’activitat econòmica, entre les quals destaquen uns incentius fiscals que sumen un 6,75% del PIB, una reducció del tipus d’interès de referència fins al 3,75%, mínim històric, i una relaxació temporal de les regles d’aprovisionament per part dels bancs. A més, va destacar que el tipus de canvi s’ha depreciat prop del 25 per cent des de mitjans de febrer i del 36 per cent des de finals de 2019. Finalment, va detallar les expectatives de l’FMI per a l’economia brasilera, que preveu una caiguda del 5,3 % el 2020 i una pujada del 2,9% el 2021 que, en qualsevol cas, no compensaria la caiguda de l’any anterior.

Posteriorment, es va iniciar el diàleg entre els participants que van compartir el seu punt de vista en diferents matèries. Alejandro Gómez, Director Executiu de la Cambra Espanyola a São Paulo, va explicar com estan vivint aquesta crisi les empreses espanyoles al Brasil i va afirmar que algunes  ho estan passant francament malament a l’haver hagut de parar la seva activitat per complet. Sobre el descens experimentat per l’intercanvi comercial bilateral i pel volum d’inversió espanyola al Brasil en el que portem de 2020, va comentar que es tracta d’una tendència conjuntural i que, en qualsevol cas, s’han realitzat algunes inversions importants, incloent projectes de licitació pública d’enorme rellevància. A més, considera que la Covid-19 no  afectarà al pes específic que té Espanya com a inversor directe al Brasil i es va mostrar confiat que el futur ofereixi millors perspectives.

Per la seva banda, Josep Buades, Director de l’oficina d’Acció a São Paulo, va mostrar la seva preocupació per la situació sanitària del Brasil, que segons ell no ha aconseguit aplanar encara la corba de dispersió del virus malgrat les mesures de distanciament social adoptades, i pel daltabaix econòmic que suposa la manca d’activitat comercial, fins al punt de paralitzar la indústria. A més, ha apuntat que  relacions comercials entre Brasil i Catalunya són molt sòlides, tot i que el volum de l’intercanvi bilateral s’ha vist reduït en els darrers anys, d’acord amb la tendència experimentada per la resta de país. Tot i així, ha assenyalat la importància que tenen les empreses catalanes en les relacions econòmiques entre Brasil i Espanya, al representar aproximadament una quarta part de la inversió directa espanyola al país i sent Brasil el quart país amb més filials catalanes al món, fins un total de 524 el 2018. Pel que fa a l’intercanvi comercial, va destacar que Catalunya és la comunitat líder en exportacions amb destinació Brasil, amb 2.165 empreses que van exportar per valor de 540 milions d’euros. A més, ha volgut recalcar les innombrables oportunitats de negoci existents en sectors d’enorme potencial. Segons Buades, el Brasil és un mercat molt propici per exportadors catalans de fungicides, maquinària, productes farmacèutics i plàstics.

Finalment, Carlos del Molino va oferir una valuosa panoràmica de la situació financera del Brasil, amb especial atenció a les mesures adoptades per les autoritats i a la gestió de la crisi que estan fent els bancs, especialment per alleujar la falta de liquiditat en les empreses i en les famílies.

La sessió va acabar amb un missatge dels ponents a aquelles empreses interessades en abordar el mercat brasiler. Gómez, Buades i del Molino van afirmar que per abordar Brasil és imprescindible comptar amb la informació més viable i que, tot i la dificultat, és un mercat d’enorme potencial que val la pena explorar.