Compliance: Sistemes de prevenció de riscos penals per la teva empresa

por Cambra Comerç Brasil Catalunya / 22 abril 2021 / Sense comentaris

Amb la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l’ordenament jurídic espanyol, es fa precisa l’adopció de polítiques de prevenció de riscos penals a les empreses.

La modificació de el Codi Penal estableix que les persones jurídiques podran ser penalment responsables de delictes comesos pels seus directius o pels seus empleats. Així, societats mercantils, corporacions, fundacions, etc. entren en l’esfera d’una possible responsabilitat penal en el desenvolupament de la seva activitat, amb penes de gran impacte per a aquestes.

Disposar d’un programa de Compliance per prevenir riscos penals protegeix de possibles responsabilitats penals a les empreses, així com als seus administradors i directius.

Amb l’objectiu d’explicar què són els programes de Compliance, quins objectius persegueixen i quins avantatges poden suposar per a les empreses, la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya (CCBC) va organitzar amb  el despatx d’advocats Toda & Nel-lo un webinar centrat en aquesta temàtica.

Jordi Sot, soci responsable de Compliance de Toda & Nel-lo, va explicar als ponents que les persones jurídiques poden ser penalment responsables per delictes comesos pels seus administradors, tant de fet com de dret, els seus subordinats, incloent, entre altres, filials, subcontractats i ETTs, a més dels seus representants legals. A continuació, Sot va parlar de les circumstàncies sota les quals pot succeir, els tipus de delictes que poden ser imputables a les persones jurídiques, a més de les penes i mesures cautelars establertes.

En aquesta mateixa línia, Sot va explicar que el Sistema de Prevenció de Riscos Penals consisteix en la implementació d’un programa de gestió de riscos, mitjançant l’anàlisi preventiu dels riscos penals per establir mesures de control eficaços que permetin prevenir o detectar la comissió d’un delicte. “Es tracta d’un programa que ha de ser fet a mida. Cada empresa té les seves activitats i diferents tipus de riscos, per això és molt important analitzar l’activitat concreta de cada empresa per saber com mitigar els riscos penals” va afirmar.

La sessió, presentada per Francisco Arbós, director executiu de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya, va acabar amb un torn de preguntes en el qual van poder participar tots els assistents.